เชียงรายจัดยิ่งใหญ่รวมเจ้านายฝ่ายเหนือและผู้อาวุโสจาก 18 อำเภอ “รดน้ำดำหัวอย่างล้านนา”

11

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรตามประเพณีล้านนา ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อาคารหอแก้ว ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี ท่านเจ้าชูศรี สิโรรส ประธานเครือข่ายเจ้านายฝ่ายเหนือ นาย ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะส่วนราชการ ประชาชน และภาคเอกชน เข้าร่วม ภายในงานได้พิธีจัดรดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อาวุโสชายหญิงจาก 18 อำเภอ จำนวน 36 คน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงรายที่จัดพิธีในลักษณะนี้ โดยรวบรวมเจ้านายฝ่ายเหนือและผู้อาวุโสจากพื้นที่ต่างๆ เข้าร่วมพิธีในสถานที่เดียวกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความงดงามตามประเพณีล้านนา

 

พิธีเริ่มด้วยคณะสงฆ์ นำผู้อาวุโส พร้อมแขกผู้มีเกียรติ สรงน้ำพระพุทธรูปไม้โบราณ 16 องค์ จาก รางพญานาค จากนั้นเป็นพิธีทางศาสนาและพิธีถวายเครื่องสักการะน้ำขมิ้นส้มป่อย หน้าแท่นพระสาทิสลักษณ์แม่ฟ้าหลวง โอกาสนี้ ผศ.วิลักษณ์ ศรีป่าซาง กวีล้านนา ร่ายกะโลงล้านนา นอบคารวะผู้อาวุโสที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีท่วงทำนองที่ไพเราะ และมีขบวนสาวสงกรานต์เชิญเครื่องคำนับและเกียรติบัตรมอบแก่ผู้อาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนร่วมกันรดน้ำผู้อาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้น นายเลื่อน ธนะแพทย์ ตัวแทนผู้อาวุโสให้พร

 

 

นายนคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ทำให้พิธีรดน้ำดำหัวตามประเพณีล้านนา จารีตโบราณดั้งเดิมของจังหวัดเชียงรายครั้งนี้งดงามและยิ่งใหญ่ และในปีต่อๆ ไปจะได้ร่วมกันจัดงานขึ้นอีก เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามแบบล้านนา ซึ่งเทศกาลสงกรานต์ เป็นเครื่องหมายของความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ที่ไม่ใช่เฉพาะบุคคลในครอบครัว แต่กตัญญูต่อผู้สูงอายุ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.