เชียงรายระดมทุกหน่วยงาน kick off ทำความสะอาดเมืองรับท่องเที่ยว

1
Untitled
เวลา 13.30 น.วันที่ 21 ธ.ค.58  ที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย พล.ต.พิศาล นาคผจญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน นักเรียนนักศึกษา ประมาณ 1,000 คน ร่วมเปิดโครงการ “ฮักบ้านแป๋งเมือง” ต้อนรับเทศกาลปี 59 จัดโดยมณฑลทหารบกเชียงรายที่ 37 โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดเมืองเชียงรายเพื่อต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558-2559 นี้ โดยมีการดำเนินการติดต่อกัน 3 วันตั้งแต่วันที่ 21-23 ธ.ค.58
การจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามสถานที่ท่องเที่ยวให้ดูสะอาดสวยงาม พร้อมปลูกจิตสำนึกและสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยได้มีการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ความสะอาด เก็บขยะ ทาสีเส้นจราจร และกำจัดวัชพืช เพื่อให้ดูสะอาดตาโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนจากหน่วยงานต่างๆ
โดยได้กระจายกำลังกันไปยัง 6 พื้นที่คือบริเวณห้าแยกพ่อขุนและถนนบรรพปราการ หอนาฬิกาและถนนธนาลัย ถนนหน้าวัดพระแก้ว ไนท์บาซา กำแพงเมืองและร่องน้ำข้างกำแพงเมือง และลำเหมืองร่องช้างและข้างวัดศรีทรายมูล โดยการดำเนินการจะมีอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 3 วันดังกล่าวโดยทางเทศบาลนครเชียงรายและมณฑลทหารบกที่ 37 สนับสนุนเรื่องอาหาร ส่วนแขวงการทางเชียงรายที่ 1 และเทศบาลนครเชียงรายจะสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.