เชียงรายเข้ม8อำเภอตั้ง18ด่านคุมอหิวาต์หมูระบาด

41

วันที่ 18 ก.ย.62 เจ้าหน้าทีกรมปศุสัตว์ร่วมตั้งด่านด่านตรวจสกัดยาเสพติด 24 ชั่วโมง กับมีตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครองที่ประจำอยู่ตามด่านถาวรต่างๆ เพื่อตรวจสอบไม่ให้มีการขนย้ายหมูทั้งมีชีวิตและที่ชำแหละแล้วอย่างเข้มงวด หลังจากทาง จ.เชียงราย ได้ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟฟริกาในหมูตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา และตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จ.เชียงราย เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามประกาศของกรมปศุสัตว์ที่ประกาศให้พื้นที่ทุกจังหวัดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา เป็นเขตเฝ้าระวัง

พบว่ายังไม่พบการขนย้ายหมูและชิ้นส่วนอย่างผิดกฎหมาย โดยพบเพียง 1 รายเมื่อช่วงต้นเดือน ก.ย.ที่ด่านตรวจท่าข้าวเปลือก ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน ตรวจพบชายชาวเขาได้ขนหมูจำนวน 3 ตัวจาก อ.เวียงเชียงรุ้ง จะไปทาง อ.แม่ฟ้าหลวง เจ้าหน้าที่จึงได้เรียกตรวจพบว่าชาวบ้านดังกล่าวยังไม่ทราบถึงสถานการณ์และประกาศดังกล่าวส่วนหมูก็จะนำไปทำอาหารเพื่อจัดเลี้ยงในงานแต่งงานภายในหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จุงไม่อนุญาตให้ผ่านไปแต่อย่างใด

สำหรับ จ.เชียงราย กำหนดเขตเฝ้าระวังพิเศษจำนวน 8 อำเภอคือ อ.แม่ฟ้าหลวง แม่จัน แม่สาย เชียงแสน เชียงของ ดอยหลวง เวียงแก่น และเวียงเชียงรุ้ง โดยในเขตดังกล่าวห้ามเคลื่อนย้ายหมูโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการตั้งด่านตรวจ 24 ชั่วโมง ส่วนพื้นที่อีก 10 อำเภอที่เหลือของ จ.เชียงราย มีด่านชุมชนคอยสนับนุนเพิ่มเติมว่ามีการขนย้ายจากเขต 8 อำเภอดังกล่าวออกมาหรือไม่ ขณะที่พื้นที่มีฟาร์มหมูและโรงเลี้ยงรวมกันจำนวนประมาณ 7,600 แห่ง และได้เข้าตรวจสอบแล้วจำนวน 4,902 แห่ง มีหมูทั้งหมด 169,216 ตัว และพบมีฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคจำนวน 87 ฟาร์ม มีหมูจำนวน 937 ตัว ซึ่งหากยังมีผู้ฝ่าฝืนก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีและปรับไม่เกิน 40,000 บาท

โดยจังหวัดมีด่านตรวจถาวรจำนวน 18 ด่าน ประกอบไปด้วยด่านบูรณาการที่เข้าไปร่วมหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นด่านตรวจยาเสพติดบนถนนสายหลักตามปกติรวมจำนวน 12 ด่านคือด่านหงาว อ.เทิง ด่านป่าแดด อ.ป่าแดด ด่านแม่โถ และด่านพร้าว อ.เวียงป่าเป้า ด่านฝาง อ.แม่สรวย ด่านแม่ลาว อ.แม่ลาว ด่านถ้ำปลา และด่านทุ่งเกลี้ยง อ.แม่สาย ด่านกิ่วสะไต ด่านกิ่วทัพยั้ง และด่านท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน ด่านปูแกง อ.พาน และด่านตรวจของปศุสัตว์อีก 6 ด่าน มาตรการตรวจดังกล่าวจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่เดือน ก.ย.2562-ก.พ.2563

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.