เชียงรายเปิดเส้นทางท่องเที่ยวสายศิลปะวัฒนธรรม-วิถีธรรมชาติวิถีพอเพียง

12

IMG_7800

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 นายบุญเวทย์ศรีพวงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าจังหวัดเชียงรายนั้นขึ้นชื่อว่ามีแหล่งวัฒนธรรมที่หลากหลายมีประวัติศาสตร์อันยาวยาวและยังเป็นแหล่งรวมของธรรมชาติมากมายทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทางจังหวัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเชียงราย  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบไปด้วยจ. เชียงรายพะเยาแพร่น่านจึงได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร  ภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจัดโครงการท่องเที่ยวตามรอยศิลปะวัฒนธรรมและท่องเที่ยววิถีธรรมชาติและวิถีเกษตรพอเพียงภายใต้ชื่อ Art& Refresh& Recharge Landmark Visit ขึ้น

นายบุญเวทย์กล่าวว่ากิจกรรมได้มีเชิญกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้งร้านค้าร้านอาหารและบริษัททัวร์ในพื้นที่จ.กำแพงเพชรเข้ามาทำการสำรวจเส้นทางเพื่อศึกษาในพื้นที่จ.เชียงรายและจังหวัดข้างเคียงประกอบด้วยจ.พะเยาแพร่และน่านซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงโดยจ.เชียงรายมีการเยี่ยมชมวัดห้วยปลากั้งต.ริมกกอ.เมืองซึ่งเป็นวัดที่กำลังได้รับความนิยมมาท่องเที่ยวเนื่องมีเจดีย์ 9 ชั้นและองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ให้สัมผัสและอีกจุดคือสามเหลี่ยมทองคำบ้านสบรวกม.1 ต.เวียงอ.เชียงแสนเป็นแลนด์มาร์คสำคัญรอยต่อ 3 ประเทศไทยลาวและเมียนมามีองค์พระพุทธนวล้านตื้อหรือพระเชียงแสนสี่แผ่นดินโดยเป็นองค์พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า69 ตันพระตักกว้าง 9.99 เมตรสูง 15.99 เมตรประทับอยู่บนเรือนแก้วกุศลธรรมขนาดใหญ่ให้นมัสการ

นายบุญเวศย์กล่าวด้วยว่า  จ.น่านมีพระธาตุแช่แห้ง  พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองน่านชมวิถีชีวิตของชาวไตลื้ออ.ปัวจ.น่านเป็นเส้นทางชมความสวยงามทางธรรมชาติโดยเฉพาะที่บ้านน้ำกลายม.5 ต.ป่าแดงอ.เมืองเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทำให้ทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมจะมีผีเสื้อหลากหลายพันธุ์ทั้งที่เกิดใหม่และอพยพมาอยู่ในพื้นที่มาให้ยลโฉมนับล้านตัว  ต่อด้วยน้ำพุร้อนแม่จอกต.แม่ป้ากอ.วังชิ้นเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

ที่จ.พะเยาในพื้นที่บ้านบัวม.4 ต.บ้านตุ่นอ.เมืองเป็นหมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมีบ้านต้นเตาซึ่งเป็นร้านกาแฟและศูนย์เรียนรู้เกษตรให้ได้ศึกษามีฐานการจักรสานการทำเฟอร์นิเจอร์และข้าวอินทรีย์ให้ไปเยี่ยมชมปิดท้ายที่บ้านดินคำปู้จู้บ้านเจดีย์งามม.1 ต.ท่าวังทองอ.เมืองเป็นศูนย์เรียนรู้การสร้างบ้านดินและโฮมสเตย์แบบวิถีบ้านทุ่ง

ด้านนายวิชาจันทร์เชื้อนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจ.กำแพงเพชรกล่าวว่าพื้นที่ 4 จังหวัดยอมรับว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจจำนวนมากประทับใจมาก  แม้จะเคยมาประชุมหลายครั้งแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปสัมผัสการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางครั้งนี้จึงได้เรียนรู้และพบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆอีกหลายจุดโดยเฉพาะเรื่องของวัดที่มีจุดขายเช่นวัดจอมสวรรค์จ.แพร่  มีพระที่สานด้วยไม้ไผ่มีพระไตรปิฎกที่ทำจากงามช้างที่มีที่เดียวในโลกและที่วัดห้วยปลากั้งของจ.เชียงรายที่มีความสวยงามมีเรื่องราวให้ได้เข้าชมและศึกษามากมายนอกจากนี้ยังมีเรื่องของอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์ที่หากินได้เฉพาะถิ่นเช่นน้ำพริกน้ำย้อยของจ.แพร่ไข่ป่ามจ.พะเยาจุดเด่นอีกอย่างคือเส้นทางระหว่างอำเภอหรือจังหวัดมีธรรมชาติที่สวยงามสดชื่นหาชมได้ยากในพื้นที่ภาคอื่นๆขณะเดียวกันมีหมู่บ้านไทลื้อที่ยังคงวิถีตั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะแต่กต่างจากจ.กำแพงเพชรและพื้นที่ภาคอื่นอย่างสิ้นเชิงจึงเป็นจุดขายอย่างดีของการท่องเที่ยวโดยเฉพะกลุ่มผู้สูงอายุ.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.