เชียงราย ประกาศเคอฟิวส์บางพื้นที่ สั่งห้ามรวมตัวดื่มเหล้า สังสรรค์

1,020

วันที่ 6 พ.ค.64 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรับโควิด – 19 จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย โดยในวันนี้ พบผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้เพิ่มขึ้น 17 ราย มีผู้ป่วยที่รับการรักษาอยู่จำนวน 154 ราย รักษาหายแล้ว 300 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม จำนวน 455 ราย พื้นที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องคือ อ.เมืองเชียงราย 2 ราย อ.แม่สาย 5 ราย อ.ป่าแดด 5 รายและ อ.เชียงของ 5 ราย

โดยทาง จ.เชียงราย ได้มีคำสั่งที่ 28/2564 ให้ปิดหมู่บ้านห้ามคนเข้าออกโดยไม่จำเป็นและห้ามคนในหมู่บ้านออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00-05.00 น.รวมทั้งห้ามรวมกลุ่มสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิน 2 คน โดยให้ดำเนินการปิดหมู่บ้านและห้ามออกนอกเคหะสถานตามเวลาที่กำหนดหรือเคอร์ฟิวในพื้นที่หมู่บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ หมู่ 9 ต.เวียงพางคำ หมู่บ้านน้ำจำ หมู่ 5 ต.โป่งผา หมู่บ้านเหมืองแดงใต้ หมู่ 1 หมู่บ้านป่ายางชุม หมู่ 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย หมู่บ้านหนองป่าก่อ หมู่ 3 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง หมู่บ้านโป่งป่าตองหมู่ 14 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า หมู่บ้านสนกอง หมู่ 2 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด และหมู่บ้านศรีชุม หมู่ 8 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย จะมีการประเมินสถานการณ์หากยังไม่ดีขึ้นหลังวันที่ 15 พ.ค.เป็นต้นไปอาจจะพิจารณาให้มีเคอร์ฟิวเพิ่มเติมเฉพาะรายต่อไป

 

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งที่ 31/2564 ให้ปิดสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพทุกประเภท กิจการนวดเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม กิจการสปาและสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า ทุกประเภท ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้เพิ่มพื้นที่ควบคุมอีก 2 แห่ง คือ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า และ ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด และให้ตั้งจุดตรวจความมั่นคงชายแดนเพื่อเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ขึ้นจำนวน 3 จุดคือบ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ 8 ต.เวียง อ.เชียงแสน บ้านท่าเจริญ หมู่ 10 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ และบ้านห้วยเอียน หมู่ 6 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.