เชียงราย ผู้ป่วยเพิ่ม26 ราย พื้นที่ถ้ำหลวงถูกประกาศเป็นพิ้นที่ควบคุม แม่สายเพิ่มสูงสุด

95

หมายเหตุ แฟ้มภาพ

วันที่ 4 พ.ค. 64 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 จ.เชียงราย ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มจำนวน 26 ราย แยกเป็น อ.แม่สาย 11 ราย อ.เมือง 2 ราย อ.พาน 8 ราย อ.ป่าแดด 1 ราย อ.แม่สรวย 2 ราย อ.แม่ลาว 1 ราย และอ.เชียงของ 1 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมทั้งจังหวัดแล้ว 435 ราย รักษาหายแล้ว 266 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาตัวอยู่จำนวน 168 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อจากในจังหวัด รวมแล้ว 316 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 119 ราย

ขณะที่นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งคณะกรรมการฉบับล่าสุดที่ 27/2564 ให้พื้นที่ 5 ตำบลใน จ.เชียงราย เป็นพื้นที่ควบคุมได้แก่ ต.เมืองพาน อ.พาน ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด และ ต.โป่งผา อ.แม่สาย ซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำหลวง อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) โดยพื้นที่มีการแพร่ระบาดของโรคเป็นหมู่บ้านโดยรอบคือบ้านสันทรายปู่ยี่ หมู่ 4 บ้านน้ำจำ หมู่ 5 และบ้านน้ำจำเหนือ หมู่ 11 ขณะที่บริเวณถ้ำหลวงตั้งอยู่บ้านจ้อง หมู่ 9 ซึ่งยังไม่พบผู้ป่วย

 

 

โดยทาง นายกวี ประสมพบ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน(เตรียมการ) เปิดเผยว่า ทาง อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน(เตรียมการ) ได้ประกาศปิดเมื่อวันที่ 19 เม.ย.64 ที่ผ่านมา โดยยังไม่มีกำหนดเปิดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จะกลับมาเป็นปกติ

 

 

สำหรับพื้นที่ควบคุมดังกล่าวทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ให้อำนาจในการพิจารณาร่วมกับชาวบ้าน ในการปิดพื้นที่หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงได้ และให้ติดตามผู้กักตัวอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของจังหวัด อย่างเข้มงวด ซึ่งที่ผ่านมามีพื้นที่ตำบลควบคุมใน จ.เชียงราย รวมกันแล้วจำนวน 16 ตำบล

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.