เชียงราย สั่ง 8 ตำบลเป็นพื้นที่ครวบคุม ผู้ป่วยโควิด หายแล้ว 1 ราย ผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 17 ราย

928

วันที่ 20 เม.ย.64 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 ในจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงราย ได้เปิดเผยยอดผู้ป่วย ระลอกเมษายน ณ เวลา 12.00 น.วันที่ 20 เม.ย.64 มีผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 17 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 174 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 102 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 72 ราย และหายป่วยแล้ว 1 ราย ยังคงมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่จำนวน 173 ราย

แบ่งเป็นรายอำเภอพบว่า ที่ อ.เมือง มีผู้ป่วย 86 ราย อ.แม่สาย 42 ราย อ.แม่จัน 6 ราย อ.พาน 6 ราย อ.เชียงของ 5 ราย อ.เทิง 5 ราย อ.แม่สรวย 4 ราย อ.แม่ลาว 4 ราย อ.เชียงแสน 4 ราย อ.แม่ฟ้าหลวง 3 ราย อ.พญาเม็งราย 3 ราย อ.ขุนตาล 3 ราย อ.เวียงป่าเป้า 2 ราย และ อ.เวียงชัย 1 ราย

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งคณะกรรมการที่ 18/2564 ระบุการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ จ.เชียงราย ทั้งยังมีแนวโน้มการพบผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นและกระจายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การบริหารสถานการณ์มีประสิทธิภาพจึงได้มีคำสั่งกำหนดให้พื้นที่ตำบลเป็นพื้นที่ควบคุม ประกอบด้วย ต.เวียง ต.รอบเวียง ต.ริมกก ต.บ้านดู่ ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย, ต.แม่สาย ต.เวียงพางคำ และ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย รวมทั้งหมด 8 ตำบล

โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อ.เมืองเชียงราย อ.แม่สาย และเทศบาลนครเชียงรายเข้าควบคุมติดตามและดูแลผู้ที่เจ้าพนักงานโรคติดต่อสั่งให้กักกันตนเองอยู่ที่บ้านหรือที่พักอาศัย มอบหมายให้ปลัดอำเภอ ผู้ประสานงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เฝ้าระวังไม่ให้บุคคลดังกล่าวกระทำผิดเงื่อนไขในการกักกันตัวเอง หากพบว่าฝ่าฝืนให้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีต่อบุคคลดังกล่าวได้โดยทันที รวมทั้งให้ออกติดตามค้นหาผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

โดยได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัตการประจำตำบล โดยปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกชี้แจงต่อประชาชนในพื้นที่ควบคุมทั้ง 8 ตำบล ห้ามจัดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริง และกิจกรรมการรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยง หากจำเป็น ศปก.พื้นที่ควบคุมสามารถเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย พิจารณาสั่งปิดสถานที่เสี่่ยงหรือห้ามเข้าออกได้เป็นกรณีไป ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งนี้จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อปี 2558 มาตรา 51

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.