เชียงราย เมืองต้นแบบการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

6

20171119_150654-512x288

วันที่ 19 พ.ย.60 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “เชียงราย เมืองต้นแบบการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน” โดยที่จัดขึ้น ณ อาคารเทิดพระเกียติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในเขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ร่วมกับ องค์กรแพลน และบริษัทพรูเดนเชียลประกันภัย จัดนิทรรศการเกี่ยวกับภัยบัติ และการป้องกันแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขึ้น โดยเฉพาะภาคเหนือและ จ.เชียงราย มีภัยพิบัติหลักคือแผ่นดินไหว น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม พายุ ไฟป่า รวมถึงฐานการเรียนรู้ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย

20171119_134709-512x288

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเปิดให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมนำเสนอผลงาน การเวทีเสวนา บูธจากหน่วยงานต่างๆ การแสดงบนเวที มินิคอนเสิร์ต นิทรรศการเกี่ยวกับภัยพิบัติ ฐานต่างๆ ของ ปภ.และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงหรือเอ็มโอยูระหว่างผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย กับองค์การแพลน เพื่อผลักดันการส่งเสริมด้านการป้องกันภัยพิบัติไปสู่สถานศึกษาต่างๆ ให้เชียงรายเป็นจังหวัดนำร่องในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้อย่างยั่งยืน

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในวันนี้ได้เน้นที่ปัจจัยสำคัญคือแผ่นดินไหว ที่เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะในพื้นที่ อ.แม่สรวย แม่ลาว ซึ่งจะเห็นยแผนที่ของการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดในประเทศ ซึ่งวันนี้ทางองค์กรแพลน ก็ได้เห็นถึงความสำคัญ ซึ่งได้เข้ามาเพื่อนำโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเกิดเหตุภัยพิลัติทั้งแผ่นดินไหวและน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งก็ทำให้เด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับรู้ถึงวิธีปฏบัติตัวเมื่อเกิดภัยพิบัติและสามารถนำไปบอกต่อให้กับญาติ พี่น้อง เพื่อน เพื่อให้มีความรู้ในการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น

 

นางสาวยุภาพร บุญติด ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่า ทางองค์การแพลน ได้ร่วมกับ 25 โรงเรียน 4 จังหวัดคือ เชียงใหม่ เชียงราย ตราด และพังงา เพื่อที่จะเป็นต้นแบบของโมเดลโรงเยนปลอดภัย โดยทางองค์การ จะได้จัดทำเป็นคู่มือในการนำไปปรับใช้กับโรงเรียนอื่นๆต่อไ นอกจากนี้ก็จะผลักดันในระดับนโยบาย เพื่อให้โมเดลโรงเรียนปลอดภัยได้บรรจุอยู่ในแผนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นแผนปฏิบัติการของโรงเรียนต่อไป

 

นางสาวกัลยาณี วัชโรบล รองประธานบริษัท พรูเดนเชียล ประกันชีวิต ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในเรือ่งของการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติเป็นส่วนสำคัญที่ทางบริษัทให้ความสำคัญและฝห้การสนับสนุนมาโดยตลอด และได้ร่วมมือกับทางองค์การแพลนมาโดยตลอด โดยในครั้งนี้ได้มีการเตรียมถุงยังชีพเพื่อให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองหลัจากเกิดภัยพิบัติเป็นเวลา 3 วัน จำนวน 500 ถุง มาแจกจ่ายให้กับนักเรียนเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตและยังขีพได้เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น ซึ่งการทำโปรเจคนี้เป็นการให้ความรู้กับเด็กซึ่งเป็นความรู้ที่ยั่งยืน แทนที่จะเป็นการเข้าไปยังจุดที่เกิดภัยพิบัติแล้วก็ซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย ก็เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวรับภัยพิบัติ ซึ่งเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็จะได้ส่งมอบความรู้หรือสอนให้กับทางผู้ปกครอง หรือพี่น้อง ให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้ด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.