เชียงราย โผล่อีกคลัสเตอร์งานศพงานบุญ กว่า 10 ราย รักษาหายรวม 168 ราย

139

วันที่ 28 เม.ย.64  สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  จ.เชียงราย พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 20 ราย แบ่งเป็น อ.เมือง 1 ราย อ.แม่สาย 3 ราย อ.พาน 5 ราย อ.แม่สรวย 1 ราย และ อ.เวียงป่าเป้า 10 ราย รวมผู้ป่วยสะสมระรอกเดือน เม.ย.จำนวน 327 ราย รักษาหายแล้ว 168 ราย โดยรักษาตัวอยู่ 159 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 69 รายและโรงพยาบาลศูนย์การแพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 90 ราย

สำหรับ อ.เวียงป่าเป้า ที่เพิ่มมากขึ้นดังกล่าวเกิดจากเคยมีผู้ป่วยในพื้นที่อยู่แล้วจำนวน 6 ราย จึงได้ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมากถึงจำนวน ​83 ราย โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าจนพบผลออกมาเพียง 10 ราย

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้ากล่าวว่าผู้ป่วยใหม่ทั้ง 10 รายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกอยู่ในพื้นที่บ้านโป่งป่าตอง ต.แม่เจดีย์ใหม่ ครอบครัวหนึ่งที่บุตรเดินทางมาจาก จ.เชียงใหม่ เพื่อกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่มีอาการแต่เมื่อเมื่อกลับไป จ.เชียงใหม่ ได้ไปตรวจพบว่าติดเชื้อจึงแจ้งให้พ่อแม่ทราบซึ่งเมื่อพ่อแม่ไปตรวจรอบแรกไม่พบเชื้อแต่ก็มีการกักตัวเองตลอด จนเครือข่ายสาธารณสุข อ.เวียงป่าเป้า ไปตรวจอีกครั้งเมื่อวันที่ 26 เม.ย.ก็พบพ่อแม่ติดเชื้อพร้อมกับคนอื่นๆ รวม 6 คน ปัจจุบันกลุ่มนี้มีผู้เสี่ยงสูงอยู่ 30 ราย ส่วนอีกกลุ่มอยู่ใน ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า มีบุตรเรียนหนังสืออยู่ที่ อ.เมืองเชียงราย เมื่อกลับบ้านที่ อ.เวียงเป่าเป้า ก็พบว่าติดเชื้อจึงแจ้งญาติให้ทราบกระทั่งมีการตรวจเชิงรุกในวันเดียวกันก็พบว่าติดเชื้ออีก 4 ราย โดยแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมเหมือนกันคือไปร่วมงานบุญ งานศพในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องติดตามกลุ่มเสี่ยงเพื่อนำมาตรวจคัดกรองดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.