เซ็นทรัลเชียงราย ขอเชิญร่วมโครงการ “ฮักเจียงฮาย ฮักฝาย ฮักน้ำ ปี 2 ”

2

ฮักเจียงฮาย ฮักฝาย ฮักน้ำ ปี2

 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ “ ฮักเจียงฮาย ฮักฝาย ฮักน้ำ ปี 2” โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งมั่นการคืนกำไรสู่สังคม เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และรักษาป่าต้นน้ำ อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาการเกิดไฟป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนในจังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ ที่ 28 มิ.ย. 57 เวลา 9.00-18.00 น. บ้านบูซอ(ปูนะ) ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.