เซ็นทรัล รับบริจาคถุงผ้า “คนเชียงรายใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน”

28

รับบริจาคถุงผ้า “คนเชียงรายใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมจัดโครงการ “คนเชียงรายใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณขยะพลาสติก ช่วยทำให้ปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และการเกิดขยะพลาสติกลดน้อยลง พร้อมปลูกฝังการเป็นผู้ให้ในสังคมของประชาชนในจังหวัดเชียงราย รับบริจาคถุงผ้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย จุดติดตั้งกล่องรับบริจาค 1.ชั้น G โซนกาดหลวง 2.ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 3.ชั้น 2 เคาท์เตอร์ FOODPARK

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.