เดินหน้าล้างตลาดปราศจากโรคตลาดงามเมือง 

1

วันที่ 27 มี.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย ทำการล้างตลาดใน”โครงการล้างตลาด ปราศจากโรค” #ตลาดงามเมือง โดยนำรถน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ทำความสะอาดร่วมล้างตลาดกับพ่อค้า-แม่ค้าตลาดงามเมือง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายตลาดปลอดภัยอย่างไรก็ตาม นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลนครเชียงรายขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมขับเคลื่อนการล้างตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อชาวเชียงรายทุกคน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.