เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

259
วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมและติดตามผลการเตรียมความพร้อมในการรับบัตรเลือกตั้ง การนับบัตร และประทับตราจากคณะกรรมการรับบัตรจังหวัดเชียงราย การส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุเลือกตั้ง ให้แก่กปน. การติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย ณ สำนักการศึกษา ศูนย์ประชุมนครเชียงราย
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.