เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมเทศบาลเชียงรายGMS

362
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 เทศบาลนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เดินทางมาดูสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย GMS เพื่อเตรียมความพร้อม หากเกิดกรณีฉุกเฉิน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.