เทศบาลนครฯ ไม่ยอมหยุด!!! ผู้สูงอายุ คือคลังปัญญาของชุมชน.. นายกฯวันชัย ลั่น!! พร้อมลุยเพื่อพี่น้องเทศบาลฯ

9

23231623_564158977259139_5610514334834580015_n

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับมรภ.เชียงรายจัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุขโดยได้รับงบสนับสนุนจากสำนักสสส. ม.ขอนแก่น และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ และในการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบการดูแล การพัฒนานวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ .. เทศบาลนครฯได้แบ่งพื้นที่ในการดูแลผู้สูงอายุออกเป็น ๕ โซน ซึ่งได้คัดเลือกชุมชนที่ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ด้วยกัน โดยการนำของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครฯบุคคลากรทุกกอง สำนัก ร่วมกับ แกนนำชุมชน จิตอาสาในชุมชน เครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้ทรงคุณวุฒิและปราชญ์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข เพื่อผู้สูงอายุมีคุณค่า มีบทบาท มีหน้าที่ ที่จะร่วมกันพัฒนาให้เมืองเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.