เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปันมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโควิด19

329
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ชุมชนน้ำลัด เขตเทศบาลนครเชียงราย
โดยได้มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจโควิด19 และเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้คัดเลือกเพื่อรับการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน จำนวน 42 คน ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้การดำเนินการแจกถุงยังชีพ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนสาธารณสุข เพื่อป้องกันโควิด19 ทั้งมีการเดินแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือนร้อน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.