เทศบาลนครเชียงรายจัดตั้งต้นแบบศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”

2

วันที่ 13 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.