เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช ( พิธีตานหาพญามังราย )

4

20180126112815cqBj

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช ( พิธีตานหาพญามังราย ) เนื่องในวาระคล้ายวันทรงสร้างเมืองเชียงรายครบ ๗๕๖ ปี  โดยมีนายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมพิธีอันเชิญองค์พญามังรายมหาราช ให้ประชาชนได้สักการะ พร้อมถวายพานพุ่มหรือพานดอกไม้ และห่มผ้าพระสถูปพญามังรายมหาราช  เพื่ออุทิศถวายเป็นราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช   ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย ณ วัดดอยงำเมือง   จ.เชียงราย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.