เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม

1

22 ส.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และพี่น้อง 64 ชุมชนเทศบาลนครเชียงราย ร่วมจัดพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งในสามตรีมูรติ ทรงรับฟังคำอธิษฐานของผู้ศรัทธาเสมอ โดยวันนี้มีถวายดอกพวงมาลัยดาวเรือง ธูปเทียน ถวายมะพร้าวหอม และการฟ้อนรำ ฯลฯ ณ เทวาลัยองค์ท้าวมหาพรหม สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรตินครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.