เทศบาลนครเชียงรายดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ

2

วันที่ 20 ก.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย และนางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย พร้อมอสม.ชุมชนห้วยปลากั้งเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการและโรคเรื้อรัง พร้อมการรักษาต่อเนื่องที่กองการแพทย์(ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1น้ำลัด และได้นำเตียงและที่นอนกันกดทับให้ผู้ป่วยยืม ล้อเข็นให้ญาติยืมเพื่อดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.