เทศบาลนครเชียงรายตัวแทนเมืองไทยในอาเซียน นำเสนอผลงานนวัตกรรมจัดการขยะที่เมืองสิงคโปร์

4

710232

เทศบาลนครเชียงราย ตัวแทนประเทศไทยร่วมนำเสนอผลงานการจัดขยะมูลฝอยต้นทางภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและการฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะ” ณ โรงเรียนการนโยบายสาธารณะลีกวนยู แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เปิดเผยว่า “ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงรายได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 เทศบาลนำร่องของประเทศไทยในการถอดแบบตัวอย่างที่ดีจากการศึกษาดูงาน ในเครือข่ายเมืองกาตาร์มันตูร์ ประเทศอินโดนีเซีย มาลงสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Partnership for Democratic Local Governance in Southeast – Asia / Delgo SEA) โดยใช้ชื่อ “โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงราย” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European Commission) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองเข้ามาเป็นภาคีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงราย โดยจังหวัดเชียงรายได้เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายร่วมประสานงานกันเพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางของเทศบาลนครเชียงรายที่ได้รับการยอมรับในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของโรงเรียนการนโยบายสาธารณะ (LKY)แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนโยบายสาธารณะในเอเชียมีนักเรียนมาจากกว่า 50 ประเทศมีคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล มีประสบการณ์ความโดดเด่นในด้านนโยบายสาธารณะของเอเชียและมีการทำงานร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด (HKS) และเป็นโรงเรียนแรกในเอเชียที่เข้าร่วมเครือข่ายนโยบายสาธารณะโลก ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน และสถาบัน Sciences Po แห่งกรุงปารีส ได้กิจกรรมวันฉลองเทศกาลนโยบายนวัตกรรม ในกิจกรรม“นโยบายนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในเอเชีย” โดยมีการนำเสนอตัวอย่างนวัตกรรมของภาครัฐที่ได้รับรางวัลและได้รับการพัฒนาจากเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ในอาเซียน 16 เมืองจากประเทศจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซียและไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลกมาร่วมกันนำเสนอผลงานนวัตกรรมภาครัฐของประเทศต่างๆ ใน หัวข้อต่างๆ ได้แก่ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และการมีส่วนร่วมในนวัตกรรม / นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและการฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะ / นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและการให้บริการสาธารณะ และต้นแบบและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ที่เป็นไปได้ ซึ่งในโอกาสนี้ เทศบาลนครเชียงรายได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในการนำเสนอผลงานความโดดเด่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ซึ่งทางสิงคโปร์ได้มีหนังสือเชิญให้นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงรายเป็นตัวแทนของหน่วยงานไปนำเสนอผลงานดังกล่าว ณ โรงเรียนการนโยบายสาธารณะลีกวนยู แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

 

นางสุรนิตย์ ฯ ในฐานะเป็นตัวแทนเทศบาลนครเชียงรายได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในครั้งนี้ทางสิงคโปร์ได้เชิญทางเทศบาลฯ เข้าร่วมนำเสนอโครงการการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางของเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับ Delgosea ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและการฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะ” ซึ่งจากการนำเสนอเทศบาลนครเชียงรายในครั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายได้รับโล่รางวัลคะแนนโหวต

สูงสุดจากนักเรียนที่เรียนในด้านนโยบายสาธารณะที่เข้ารับฟังในการสร้างแรงบัลดาลใจเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมอีกด้วย และจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้เป็นอีกเวทีหนึ่งในระดับอาเซียนที่เทศบาลนครเชียงรายสามารถสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองต้นแบบในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป”

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.