เทศบาลนครเชียงรายตั้งจุดบริการ Alcohol ล้างมือ และดำเนินการล้างตลาดป้องกันและลดความเสี่ยงโควิด-19

1

18 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย ถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทุกวัน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงดังนั้น ทางเทศบาลนครเชียงรายจะดำเนินการตั้งจุดบริการ Alcohol ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ รวมทั้งจะมีการทำความสะอาดพร้อมใช้รถน้ำฉีดพื้น น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ขัดถูพื้นตลาด เพื่อป้องกันโควิด19 โดยเริ่มจากวันนี้ที่ตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย สถานีขนส่งแห่งที่ 1 (Downtown) และจะมีการดำเนินการตลาดสดศิริกรณ์ รวมทั้งสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลนครเชียงรายต่อไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.