เทศบาลนครเชียงรายทำความสะอาดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองริมตลิ่งแม่น้ำกก

141
วันที่ 20 พ.ค.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงรายทำความสะอาดในเส้นทาง “โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองริมตลิ่งแม่น้ำกก” ปอดแห่งใหม่นครเชียงราย ได้ผลักดันให้เกิดเส้นทางออกกำลังกายระยะทางยาวเกือบ 2 กิโลเมตร และกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ เตรียมส่งมอบให้กับทางเทศบาลนครเชียงราย
ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงรายจะมีการประสานทางชุมชน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนร่องเสือเต้น ชุมชนฝั่งหมิ่น และชุมชนป่าแดง ช่วยกันดูแล และสำคัญที่สุด ผู้ที่เข้าไปใช้สวนสาธารณะก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเช่นกัน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา และกลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.