เทศบาลนครเชียงรายนำน้ำแจกจ่ายชุมชนช่วงภัยแล้ง

4

วันที่ 6 พ.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงรายนำรถบรรทุกน้ำนำไปเติมใส่ภาชนะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนหนองปึ๋ง ซ.3/3 ชุมชนน้ำลัด ซ.16 ชุมชนทวีรัตน์ ซ.5/1 และชุมชนหนองปึ๋ง ซอย 9 อย่างต่อเนื่องในชุมชนที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.