เทศบาลนครเชียงรายบวงสรวงพญามังรายผู้สร้างเชียงราย758ปี

1

วันที่ 25 ม.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยนางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย และชาวบ้านจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันสักการะ ถวายเครื่องบวงสรวงสักการะพญามังรายมหาราช ณ สถูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช วัดดอยงำเมือง เขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อร่วมกัน รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พญามังรายมหาราช ทรงสร้างจังหวัดเชียงราย จนถึงวันนี้ อายุครบ 758 ปี

ในภาพอาจจะมี 4 คน

โดยที่วัดงำเมือง ตามจารึกระบุว่า เป็นสถานที่เก็บสถูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช หรือ พญามังรายมหาราชและพระบรมรูปองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เป็นทรงนั่งบัลลังก์อย่างสง่างาม ทั้งนี้ชาวเชียงรายจะเดินทางขึ้นมายังวัดงำเมือง เพื่อกราบไหว้ขอพรจาก สถูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช อย่างไม่ขาดสาย ทางเทศบาลนครเชียงราย จึงยึดตามหลักจารึกที่กำหนดให้วันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นการบวงสรวง และตานหาพญามังราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.