เทศบาลนครเชียงรายปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระราชินีพัฒนา “เกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน” เป็นสวนสาธารณะรุกขชาติ

13

เวลา 15.00 น. วันที่ 3 มิ.ย.2562 บริเวณเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน ตรงข้ามศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผวจ.เชียงราย และนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงาน และประชาชนในชุมชนต่างๆ จำนวนกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่พื้นที่สาธารณะของเทศบาลนครเชียงราย โดยได้ปลูกต้นอินทนิล ต้นทองอุไร ต้นรวงผึ้ง ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ จำนวนกว่า 1,000 ต้น รอบพื้นที่เกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.