เทศบาลนครเชียงรายพบปะหารือเพื่อแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับคณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยกว่างซี “

1

วันที่ 8 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และคณะ พบปะหารือกับคณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกว่างซี ในด้านความร่วมมือทางการศึกษา การเรียนการสอนภาษาจีน และการแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนภาษาจีนให้แก่นักเรียนและครูสังกัดเทศบาลนครเชียงรายต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.