เทศบาลนครเชียงรายพร้อมให้ทุกคนเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิดให้เร็วที่สุด

1,327
วันที่ 31 พ.ค.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงรายได้ตระหนักถึงการป้องกันโควิด-19 ของประชาชนชาวนครเชียงราย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องวัคซีน ทางเทศบาลนครเชียงรายได้มีการประสานงานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในเรื่องการกระจายวัคซีน เพื่อให้ทุกคนได้รับโดยเร็วที่สุด
รวมทั้งการเตรียมการจัดซื้อวัคซีนเอง แต่เนื่องด้วยระเบียบข้อบังคับของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รอความชัดเจน หากมีการอนุมัติให้ดำเนินการได้เอง เทศบาลนครเชียงรายพร้อมในการจัดซื้อวัคซีน ตามขั้นตอนและนำมาฉีดให้กับชาวเทศบาลนครเชียงราย
อย่างไรก็ตาม เราเป็นห่วงประชาชนทุกคน พร้อมทำงานกับระบบสาธารณสุข กระบวนการขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย และคำนึงผลอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.