เทศบาลนครเชียงรายรับประกาศนียบัตรเมืองที่มีศักยภาพเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

5

          วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย  ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย เข้ารับประกาศนียบัตรเมืองที่มีศักยภาพเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะในอนาคต จากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ      รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนากรุงเทพมหานคร

         ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม โดยทางจังหวัดเชียงรายผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะสำหรับเมืองที่มีความพร้อมในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.