เทศบาลนครเชียงรายรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนบริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน

4
ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 26 กำหนดให้จังหวัดเชียงรายจัดจุดบริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยทางเทศบาลนครเชียงรายเป็นหนึ่งจุดในการสนับสนุนจุดบริการฉีควัคซีนสำหรับประชาชน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มบุคคลที่มีโรคเรื่อรัง 7 โรค และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องเจียงฮาย สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงราย) นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เพื่อขอบคุณเทศบาลนครเชียงราย ให้ความร่วมมือและสนับสนุนสถานที่ บุคคลากร ในการป้องกันรักษา โดยเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน และเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.