เทศบาลนครเชียงรายรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงรายวันแรก

966
8 ก.ฑ.64 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยนายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย เปิดรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ที่ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564
บรรยากาศการรับสมัครในวันนี้ 8 กพ. ซึ่งเป็นวันแรก ของการรับสมัคร โดยมีฝนตกเป็นบางช่วงเวลา แต่ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยการรับสมัครนายกเทศมนตรี มีผู้มาลงชื่อก่อน เวลา 08.30น. จำนวน สอง คน จึงต้องมีการตกลง และทำการจับสลากเพื่อหาชื่อผู้ที่จะจับสลากหมายเลขก่อน จากนั้นให้ผู้สมัคร ดำเนินการจับหมายเลขด้วยตนเอง
ส่วนผู้สมัคร สท. แบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง เปิดรับสมัครตามลำดับเวลาและตกลงกันในเรื่องหมายเลข ทั้งนี้การรับสมัครในช่วงเช้าไม่ติดขัดปัญหาใด และมี ทาง กกต.เชียงราย และ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้ง สท. และ นายก จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง
957

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.