เทศบาลนครเชียงรายร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

3

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ( โรงเรียนเทศบาล ๒ ๗ ) และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เพื่อเกิดความภาคภูมิใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมจะพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแต่ละแห่งให้มีมาตรฐานระดับสากล

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.