“เทศบาลนครเชียงรายร่วมงานครบรอบ 21 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย”

3

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดี ในงานครบรอบ 21 ปี การดำเนินงานของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยมีนายอัครพันธ์ ทองสลวย ผอ.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ให้การต้อนรับมีภาคส่วนราชการและเอกชนร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.