เทศบาลนครเชียงรายร่วมปลูกพืชคลุมดินพื้นที่โครงการขุดลอกแม่น้ำกก (สายเก่า)

271
 10 เม.ย.64 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายนายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ และชาวชุมชนดอยจอมทอง เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกรมเจ้าท่า โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี, มณฑลทหารบกที่ 37, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย, สำนักงานประปาจังหวัดเชียงราย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย, และโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกและพื้นคลุมดินเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ บริเวณพื้นที่โครงการขุดลอกแม่น้ำกก (สายเก่า) ตั้งแต่หัวเกาะเจ้าฟ้า ผ่านโรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี ไปจนถึงสะพานขัวพญาเม็งราย
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.