เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีประเพณีตั้งธัมม์หลวง

1

วันที่ 10 พ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายร่วมพิธีตั้งประเพณีตั้งธัมม์หลวง หรือเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก โดยมีว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) พร้อมพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัท และคณะศรัทธาประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ การจัดธัมม์หลวง ซึ่งหมายถึงคัมภีร์ หรือชาดก ที่เป็นเรื่องราวส่วนใหญ่มักจะเป็นธัมม์มหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดก ที่เล่าถึงพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีบารมีของพระโพธิสัตว์บริบูรณ์ครบทั้ง 10 ประการ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.