เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีปฏิบัติตนตามหลักแห่งคริสต์ศาสนา

1

16 ธ.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานการจัดงานโครงการอบรมแนวทางและการปฏิบัติตนตามหลักแห่งคริสต์ศาสนาประจำปี 2562 โดยมีศาสนาจารย์สงวน สิงขร ประธานคณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจความหมายและข้อเท็จจริงของวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางคริสต์ศาสนา และการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อจริยธรรมและศีลธรรมอันดีในหมู่คริสตชนและประชาชนในจังหวัดเชียงราย และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนและแบ่งปันซึ่งกันและกันในสังคมทั้งจะก่อให้เกิดความรักสามัคคีและการช่วยเหลือกันและกันในวิถีแห่งความเชื่อที่แตกต่างกันในสังคม ณ ห้องประชุมสหศาสตร์ศึกษา

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.