เทศบาลนครเชียงรายร่วมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๑๑๙ สมเด็จย่า”

3

วันที่ 21 ต.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 199 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 ของจังหวัดเชียงราย ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมคุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณอยุธยา ตลอดทั้งพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายทุกหมู่เหล่า และกลุ่มชาติพันธ์ุจาก 9 ชนเผ่าในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อถวายราชสดุดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.