เทศบาลนครเชียงรายร่วมลงนามด้านการศึกษาผู้บริหารโรงเรียนชาวจีนกว่างซี

2

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และคณะ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านการศึกษา การเรียนการสอนภาษาจีน และการแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กับคณะผู้บริหารโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลกว่างซี เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนภาษาจีนให้แก่นักเรียนและครูสังกัดเทศบาลนครเชียงรายต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.