เทศบาลนครเชียงรายร่วมเตรียมความพร้อมเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มปี2562

3

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย ร่วมการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย ด้านการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีจากเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปี 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.