“เทศบาลนครเชียงรายร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย”

2

วันที่ 9 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางสาววรรณพัชร จินดาขัด รก.ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดี โดยมีนายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร สามแยกดอยทอง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.