เทศบาลนครเชียงรายลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายพลุประทัดและดอกไม้เพลิงในตลาดสด

30

วันที่ 6 พ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เทศบาลนครเชียงราย ออกตรวจสอบใบอนุญาต (ป.5) ตามพ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ภายในตลาดสดเทศบาล1 (มีจำนวน3ร้าน), ตลาดงามเมือง (มีจำนวน 1 ร้าน และตลาดศิริกรณ์(ไม่พบว่ามีการจำหน่าย) เนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลลอยกระทง จากการตรวจสอบตลาดเทศบาล1 พบมีผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาเพียง1ราย และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาต 2 ราย และตลาดงามเมืองยังอยู่ในขั้นตอนการขอเช่นกันชุดมรกตจะทำการตรวจสอบ(ซ้ำ)อีกครั้งในวันต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.