เทศบาลนครเชียงรายห่วงใยใส่ใจสุขภาพ

4

6 ส.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำผู้สูงอายุชุมชนเขต 1 ศูนย์น้ำลัดไปตรวจคัดกรองสุขภาพ
ชุมชนเขตที่ 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 สันหนอง อ.เมือง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.