เทศบาลนครเชียงรายห่วงใยใส่ใจประชาชน

2

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย ออกทำการ เยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มติดเตียง เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ในชุมชนสันโค้งน้อย และชุมชนหน้าศูนย์วิจัยพืชสวน โดยให้ยืมเตียง และที่นอนลม ในการดูแลรักษาต่อเนื่องที่บ้าน ให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย พร้อมแนะนำการรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์อย่างถูกวิธีเมื่ออยู่ที่บ้าน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.