เทศบาลนครเชียงรายอบรมดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย

1

21 ส.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายมีการเตรียมความพร้อม ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากสถานการณ์ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประชากรรวมทั้งหมด 75,468 คน มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 12,638 คน เทศบาลนครเชียงรายเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแกนนำ (การดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย)ทั้งหมด 300 คน ใน 5 โซน ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.