เทศบาลนครเชียงรายเคียงข้างประชาชนสู้ภัยโควิด19

1

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายจำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร ไข่ไก่ ช่วยเหลือประชาชนเขต 1 ชุมชนราชเดชดำรง ชุมชนดอยทอง ชุมชนวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ณ ศาลาชุมชนราชเดชดำรง (หลังวัดพระแก้ว)

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ทั้งนี้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงรายได้ทำการลงพื้นที่สำรวจจำนวน 65 ชุมชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องหยุดงานขาดรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว ได้พอบรรเทาความเดือดร้อนภายใต้ข้อจำกัด ซึ่งเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านวิกฤตที่ลำบากนี้ไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.