เทศบาลนครเชียงรายเจ้าภาพสภากาแฟกลางสวนดอกไม้เมืองหนาวเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17

420
วันที่ 5 ม.ค.64 เทศบาลนครเชียงราย เจ้าภาพสภากาแฟของจังหวัดเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย เพื่อรับนโยบายการดำเนินการเชิงบูรณาการในการร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 และร่วมมือในการคลี่คลายสถานการณ์ และเช้าวันนี้ได้รับเกียรติจากทุกภาคส่วนได้มาร่วมสภากาแฟในสวนดอกไม้ที่ถือเป็นของขวัญปีใหม่ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เน้นเรื่องจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและกิจกรรมในจังหวัดเชียงรายให้ประชาชนได้รับทราบ ณ สวนดอกไม้ “เชียงรายดอกไม้งาม”ครั้งที่ 17 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ฝูงชน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.