เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าพัฒนาพื้นที่หาดเชียงรายให้เป็นสถานที่ครบวงจร

7

6 ก.พ.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงรายและผู้นำ ชาวบ้านชุมชนป่างิ้ว ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่หาดเชียงราย ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ประสานของบประมาณจากทางกรมโยธาธิการและผังเมืองในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำกก ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ทางเดิน-วิ่งผิวทาง ปรับปรุงพื้นทางเดินและลานกิจกรรม งานปรับปรุงถนน ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาคารห้องน้ำสาธารณะ รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ให้เป็นสถานที่ครบวงจร ด้านการท่องเที่ยว การออกกำลังกาย การส่งเสริมปลูกพืชเกษตรปลอดภัย และจุดพักผ่อนของชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.