เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าฉีดวัคซีนวันที่3เขตเทศบาลนครเชียงราย

519

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอรมะลิดิน นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เเละโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพิ่มจุดบริการเพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย ห้องเจียงฮาย สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงรายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเเละควบคุมโรค เข้ารับการฉีดวัคซีน นอกจากนี้บุคลากรจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มาแนะนำความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้กับผู้มารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายมอบหน้ากากอนามัย เเอลกอฮอล์เจล และต้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อใช้สำหรับป้องกันโรคในชีวิตประจำวันให้กับผู้รับวัคซีนโควิด19 อีกด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินงานได้ปฎิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.