เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าฉีดวัคซีนวันที่5เขตเทศบาลนครเชียงราย

1
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอรมะลิดิน นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุลก รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการกองแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เเละโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพิ่มจุดบริการเพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเเละควบคุมโรค เข้ารับการฉีดวัคซีน และทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายมอบหน้ากากอนามัย เเอลกอฮอล์เจล และต้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อใช้สำหรับป้องกันโรคในชีวิตประจำวันให้กับผู้รับวัคซีนโควิด19 อีกด้วย
ทั้งนี้ การดำเนินงานได้ปฎิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.