เทศบาลนครเชียงรายเปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

334
4 ก.พ.64 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงรายกล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนั้นทางเทศบาลนครเชียงรายจัดให้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.